მომგებიანი ინვესტიციები

ეფექტური საინვესტიციო პროექტების შერჩევა

აუთსორსინგული მომსახურება

მაღალკვალიფიციური პროფესიონალების გუნდი, ბიზნესის სხვადასხვა სფეროში

ბიზნეს გეგმის შემუშავება

ჩვენ აქტიურად ვიკვლევთ ბაზარზე არსებულ მდგომარეობას და ინვესტიციებს ვახორციელებთ სხვადასხვა მიმართულებით.

თქვენი ბიზნესის განვითარებისთვის, მომსახურების ფართო სპექტრის არჩევანს გთავაზობთ. ჩვენი პროფესიონალები აერთიანებენ საქართველოს კანონმდებლობის, ბიზნესისა და რეგულირებადი სფეროების ცოდნას დასავლურ გამოცდილებასა და უცხო ენებთან ერთად.

აღნიშნული მნიშვნელოვნად ზრდის კლიენტებისთვის ჩვენ მიერ მიწოდებული სერვისის ეფექტურობას, ხარისხსა და ხელმისაწვდომობას, ამცირებს ხარჯებს და ეხმარება კლიენტებს წარმატებული ბიზნესის განხორციელებაში.

ჩვენი მისია

ჩვენ ვართ თქვენ გვერდით, რათა დაგეხმაროთ რისკების შემცირებასა და დამატებითი სარგებლის მიღებაში.  ჩვენს მომხმარებლებს ვთავაზობთ მოქნილ თანამშრომლობის პირობებს. ჩვენი პროფესიონალთა გუნდი მუდმივად მზად არის გაუწიოს კვალიფიციური მომსახურება ყველა იმ ორგანიზაციას, რომელიც დაინტერესებული იქნება  თანამშრომლობით.

ჩვენი კლიენტები

კერძო ინვესტორები
100%
სამშენებლო კომპანიები
95%
მცირე ბიზნესი
70%
გაქვთ შეკითხვა?
მზად ვართ გიპასუხოთ!

ჩვენი მომსახურება

მარკეტინგი და ანალიტიკა

ბიზნესს პარტნიორების შერჩევა

ბიზნეს პროცესების რესტრუქტურიზაცია

კომპანიის ხარჯების ოპტიმიზაცია, კრიზისიდან თავის დაღწევა, აუთსორსინგი

ინჟინერინგი

ხანძარსაწინააღმდეგო, უსაფრთხოების, ელექტრო სისტემები. დაყენება, რეგულირება და სააბონენტო მომსახურება

ფინანსური კონსულტაცია

შერჩევა, მოგება-რისკის შეფასება, თანაინვესტირება

იურიდიული მომსახურება

როგორც ცალკეული ამოცანების გადაჭრა, ასევე ფირმების სააბონენტო იურიდიული მომსახურება

თარჯიმანთა მომსახურება

ხელშეკრულების დადება, კერძო აღმასრულებლებთან თანამშრომლობა

საერთაშორისო სპეციალისტები
პროექტების აუთსორსინგი
საინვესტიციო პროექტები

სიახლეები

აღნიშნული მნიშვნელოვნად ზრდის კლიენტებისთვის ჩვენ მიერ მიწოდებული სერვისის ეფექტურობას, ხარისხსა და ხელმისაწვდომობას, ამცირებს ხარჯებს და ეხმარება კლიენტებს წარმატებული ბიზნესის განხორციელებაში.